Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5239 : สอบถาม
56113582058
เมื่อ : 3/11/2557 18:38:04
IP : 182.53.167.81
มีผู้เข้าชม 306 ครั้งแล้ว

ถ้าปีหน้าสมัครเรียน กศบป สามารถโอนหน่วยกิตวิชาที่เคยเรียนในภาคปกติได้ไหมหรือต้องเริ่มใหม่หมด

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 4/11/2557 11:42:00
IP : 10.114.40.100

สามารถโอนได้บางรายวิชาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้