Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5271 : ค่าเทอม
56114742134
เมื่อ : 22/11/2557 9:01:45
IP : 171.99.217.130
มีผู้เข้าชม 469 ครั้งแล้ว

ถ้ายังไม่จ่ายค่าเทอม จะได้เรียนต่อเทอมหน้าไหมค่ะ
แล้วถ้าพ้นสภาพ พอจ่ายค่าเทอมจะเป็นปกติไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 23/11/2557 10:41:00
IP : 10.114.40.93

ถ้านักศึกษาไม่ได้ชำระค่าลงทะบียนเทอม 1/2557 นักศึกษาจะไม่สามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนเทอม 2/2557 ไปชำระเงินได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56114742134
เมื่อ : 25/11/2557 9:11:00
IP : 171.99.217.130

ถ่าพ้นสภาพจ่ายค่าเทอมจะเปนปกติไหมค๊ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
55122802048
เมื่อ : 28/12/2557 8:41:00
IP : 223.207.244.203

ต้องการใบนว.๓หาที่ไหนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้