Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5294 : เลือกเสรี
56112752116
เมื่อ : 3/12/2557 11:54:29
IP : 1.46.225.0
มีผู้เข้าชม 380 ครั้งแล้ว

เลือกวิชาเสรีไม่ทันค่ะ 
ต้องทำอย่างไงค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
55111596021
เมื่อ : 7/12/2557 19:21:00
IP : 49.230.168.238

เลือกเสรีไม่ทันคะ  ไม่ทราบว่าจะไปขอเพิ่มรายวิชาเสรีได้ตอนไหนคะ แล้วถ้ารายวิชาที่เราเลือกเต็ม เราสามารถไปขอเพิ่มอีกได้ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56112752116
เมื่อ : 18/1/2558 12:32:00
IP : 1.46.96.232

เลือกเสรีไม่ทันคะ ต้องไปติดต่อเลือกเสรีได้ที่ไหนคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
56112752116
เมื่อ : 18/1/2558 12:35:00
IP : 1.46.96.232

เลือกเสรีไม่ทันคะ ต้องไปติดต่อขอเลือกวิชาเสรีได้ที่ไหนคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้