Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5323 : ผลการเรียน
53113412009
เมื่อ : 17/12/2557 12:11:00
IP : 171.5.91.44
มีผู้เข้าชม 711 ครั้งแล้ว

ผลการเรียน วิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 4291606
อาจารย์ผู้สอน นายภาคภูมิ เต็มเปี่ยม  เมื่อไรงานทะเบียนจะออกเกรดให้ผมสักทีครับเพราะผมต้องจบในเทอมนี้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
57124692044
เมื่อ : 18/12/2557 16:03:00
IP : 182.53.161.176

นางสุกัญญา ผลปราชญ์

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้