Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5431 : 3/2557
56122762002
เมื่อ : 17/3/2558 14:40:07
IP : 1.20.231.133
มีผู้เข้าชม 359 ครั้งแล้ว

ทำไม? วันที่ 16 25 เมษายน 2558 กำหนดจองรายวิชาเรียนทางระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
แล้ว วีนที่ 9 พฤษภาคม 2558 กำหนดเปิดเรียนภาถฤดูร้อนค่ะ
 ปีการศึกษาที่ 3/2557 ไม่มีหรือค่ะ 

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 18/3/2558 13:25:00
IP : 10.114.40.100

แก้ไขแล้วครับ วันที่ 16-25 เมษายน 2558 กำหนดจองรายวิชาเรียนทางระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2557

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56122762002
เมื่อ : 20/3/2558 9:52:00
IP : 118.175.158.130

ขอบคุณค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้