Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5434 : ผลการเรียน
56113532001
เมื่อ : 18/3/2558 14:11:04
IP : 183.89.122.103
มีผู้เข้าชม 437 ครั้งแล้ว


อยากสอบถามว่าในกรณีที่ติด E ในรายวิชาแกนสามารถที่จะลงเรียนวิชาอื่นได้ไหมเพื่อให้หน่วยกิตหรือรายวิชานั้นไม่เป็นผล E

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 20/3/2558 8:53:00
IP : 10.114.40.96

การติด E ถ้าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาแกน ติดรายวิชาไหนต้องแก้ในรายวิชานั้นนะคะ และผลการเรียนที่ยังเป็น E ก็ยังคงอยู่ไม่ตัดทิ้งนะคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้