Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5491 : การชำระค่าเงินลงทะเบียน
55111616059
เมื่อ : 29/4/2558 12:25:21
IP : 10.112.2.116
มีผู้เข้าชม 424 ครั้งแล้ว

ประโยคที่ประกาศว่า ยื่นคำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียน (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เท่านั้น หากไม่ยื่นคำร้องจะไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้)  นั้นสำหรับผู้ที่กู้ กยศ. แต่สถานะตอนนี้ยังขึ้นว่ายังไม่ได้ชำระ  จะต้องดำเนินการตามประโยคข้างต้นด้วยหรือไม่ครับ  ขอบพระคุณมากครับ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้