Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5542 : เปลี่ยนนามสกุลมาต้องไปยืนไปอะไรบ้างครับ
56113532019
เมื่อ : 28/5/2558 20:07:16
IP : 182.53.180.250
มีผู้เข้าชม 295 ครั้งแล้ว

เปลี่ยนนามสกุลมาต้องไปยืนไปอะไรบ้างครับ

รบกวนตอบด้วยนะครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 30/5/2558 14:24:00
IP : 10.114.40.80

หลักฐานในการขอยื่นเปลี่ยน
1. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียน (ที่เปลี่ยนนามสกุลแล้ว) 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน (ที่เปลี่ยนนามสกุลแล้ว) 2 ฉบับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้