Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 560 : การรับใบ Transcip
49114013065
เมื่อ : 9/4/2551 16:58:59
IP : 117.47.166.126
มีผู้เข้าชม 637 ครั้งแล้ว

การรับใบทรานสคริปในวันที่ 10 เมษายน ต้องไปรับที่ไหนค่ะ ต้องแต่งชุดนักศึกษาหรือปล่าวค่ะ แล้วถ้าไม่สามารถมาด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมารับแทนได้หรือปล่าวค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 9/4/2551 23:01:00
IP : 10.114.1.253

การรับใบทรานสคริปในวันที่ 10 เมษายน ติดต่อรับได้ที่อาคาร 14 ชั้น 1 ครับ ต้องแต่งกายชุดนักศึกษา ครับ และถ้าไม่สามารถมารับด้วยตัวเอง สามารถรับฝากเพื่อนได้แต่ต้องมีใบมอมอำนาจ หรือใบมอบฉันทะ มาด้วยครับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องทั้งคน มอบ และคนรับมอม มาด้วยนะครับ.....

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้