Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5609 : แจ้งเปลี่ยนชื่อ
56111596090
เมื่อ : 3/7/2558 13:35:32
IP : 125.25.217.63
มีผู้เข้าชม 301 ครั้งแล้ว

ต้องทำอะไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 4/7/2558 9:03:00
IP : 10.114.40.84

นักศึกษาติดต่อเขียนคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ

เอกสารที่ใช้แนบคำร้อง ดังนี้
1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้