Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 563 : การโอนเกรด
49114512003
เมื่อ : 12/4/2551 11:22:04
IP : 118.172.179.104
มีผู้เข้าชม 682 ครั้งแล้ว

ขึ้นปี3ต้องการเรียนปี1ใหม่ในสาขาเดิม จะโอนเกรดได้ไหมอย่างไร(โดนทาย)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 17/4/2551 11:52:00
IP : 10.114.1.253

โดนรีทายไม่รับโอนผลการเรียนค่ะ ...แต่นักศึกษาสามารถมาขอยกเว้นรายวิชาได้ที่งานส่งเสริมวิชาการ(หลักสูตรและแผนการเรียน) อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ เอกสารที่ใช้ 1. ทรานสคิปฉบับไม่สำเร็จการศึกษา 2.เกรดที่สามารถยกเว้นได้ต้องไม่ต่ำกว่าเกรด C

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้