Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5630 : ตรวจสอบรายวิชา 1003701 กับ 1002701 ครับ
55111616059
เมื่อ : 13/7/2558 10:17:17
IP : 223.207.247.50
มีผู้เข้าชม 372 ครั้งแล้ว

รายวิชา1003701.กับรายวิชา 1002701. ไม่ใช่รายวิชา การบริหารจัดการในสถานศึกษา. รายวิชาเดียวกันหรือครับ. เพราะมีชื่อรายวิชาเหมือนกัน. แค่ต่างกันตรงที่รหัส. ทำให้เมื่อตรวจสอบในใบผลการเรียนกลับพบว่า. กระผมยังไม่ได้เรียนวิชา 1003701ในหมวดวิชาชีพครู. แต่เรียน 1002701 ซึ่งอยู่ในหมวดเลือกเสรี  ทำให้วิชาเลือกเสรีมี 3 รายวิชาไปโดยปริยาย ส่งผลให้มีวิชาเลือกเสรี 1 วิชา ขึ้นว่าจัดหมวดหมู่ไม่ได้  ฉะนั้นขอให้ จนท.ตรวจสอบว่า 1003701 กับ 1002701 เป็นรายวิชาเดียวกันหรือไม่   ขอบพระคุณมากครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 14/7/2558 11:27:00
IP : 10.114.40.92

ตรวจสอบแล้ว กำลังดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55111616059
เมื่อ : 14/7/2558 14:23:00
IP : 223.207.250.126

ขอบพระคุณมากครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้