Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5637 : ในเว็บขึ้นสำเร็จการศึกษารับใบวุฒิได้วันไหนครับ
55124702026
เมื่อ : 18/7/2558 15:12:08
IP : 1.10.246.31
มีผู้เข้าชม 288 ครั้งแล้ว

ตรวจสอบในเว็บแล้วขึ้นสำเร็จการศึกษาเมื่อ 27 เม.ย.58  
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 25 ม.ย. 58
อยากทราบว่าสามารถรับใบวุติได้เมื่อไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 21/7/2558 12:59:00
IP : 10.114.40.87

นักศึกษามารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้แล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้