Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5646 : การเทียบโอนหน่วยกิจ
58115942020
เมื่อ : 21/7/2558 20:23:02
IP : 49.230.224.146
มีผู้เข้าชม 367 ครั้งแล้ว

คือผมเป็นนักศึกษาใหม่คับจบ.ปวส.มาสมัครเรียนหลักสูตรไฟฟ่้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่รายชื่อผมอยู่ในหรักสูตรปกติ4ปีไม่ได้มี(บอกว่าเทียบโอน)คือผมต้องเทียบโอนหน่วยกิจตอนไหนคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
58115942020
เมื่อ : 22/7/2558 18:54:00
IP : 49.230.161.129

T_T

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 23/7/2558 15:29:00
IP : 10.114.40.87

เปิดภาคการศึกษาแรกให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้