Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5657 : ลงเรียนเสาร์-อาทิตย์
55111626052
เมื่อ : 25/7/2558 15:25:48
IP : 182.53.160.38
มีผู้เข้าชม 332 ครั้งแล้ว

นักศึกษาที่เรียนภาคเรียนปกติ สามารถลงเรียนเพิ่มเสาร์อาทิตย์ได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 28/7/2558 16:15:00
IP : 10.114.40.87

นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55112782010
เมื่อ : 28/7/2558 18:45:00
IP : 223.207.241.141

ติด E วิชาเลือกเสรี ต้องทำอย่างไร

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้