Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5666 : การประเมิณการสอน
53113492018
เมื่อ : 28/7/2558 10:22:24
IP : 112.142.53.81
มีผู้เข้าชม 304 ครั้งแล้ว

สอบถามผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป
ข้อมูลการประเมินการสอน
รายงานการลงทะเบียนเรียนของ 53113492018
ที่ ภาคเรียน จำนวนวิชา ประเมินการสอน
1
1/2553
8
ประเมินแล้ว
2
2/2553
10
ประเมินแล้ว
3
1/2554
8
ประเมินแล้ว
4
2/2554
7
ประเมินแล้ว
5
1/2555
8
ประเมินแล้ว
6
2/2555
7
ประเมินแล้ว
7
1/2556
1
* ยัง
8
1/2556
5
ประเมินแล้ว
9
2/2556
1
ประเมินแล้ว
คุณประเมินการสอนอาจารย์แล้ว สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้
* นักศึกษาจะดูผลการเรียนได้เฉพาะภาคเรียนที่ตนเองประเมินการสอนแล้วเท่านั้น *
ทำไมถึงขึ้นว่า  ยัง  ค๊ทั้งๆที่ประเมิณหมดเเล้วแล้วเกรดก็ออกหมดทุกตัวเเล้ว ค่าเทอมก็จ่ายแล้ว ลงทะเบียนเรียนหมดทุกตัวแล้ว

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้