Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5733 : ลงทะเบียนไม่ทัน
54122752026
เมื่อ : 7/9/2558 16:00:24
IP : 110.77.210.160
มีผู้เข้าชม 1224 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนไม่ทันวิชาบังคับภาคเรียนที่3/2557.แต่ได้เรียนไปแล้ว.ไม่สามารถเข้าไปติ้กรายวิชาได้เกินกำหนด.ต้องทำอย่างไงครับ..สถานะขึ้นพ้นสภาพ.ไม่ลงทะเบียน.ขอความกรุณาบอกหน่อยครับ.

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 9/9/2558 10:09:00
IP : 10.114.40.88

แนวปฏิบัติการจองรายวิชาเรียนล่าช้า

1. ภายในภาคการศึกษาปัจจุบัน
ถ้านักศึกษาไม่ได้จองรายวิชาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอจองรายวิชาเรียนล่าช้าได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

2. เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
ถ้านักศึกษาไม่ได้จองรายวิชาเรียนเกินกว่า 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาทำบันทึกข้อความขอจองรายวิชาเรียนล่าช้า เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54125272013
เมื่อ : 15/1/2559 14:03:00
IP : 118.172.155.149

ขอแบบฟอร์มการเขียนบันทึกข้อความเพื่อ ทำบันทึกขอจองรายวิชาล่าช้า เกินกว่า 2 เทอม หน่อยครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้