Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5850 : เลือกเสรี
56111596090
เมื่อ : 3/12/2558 17:03:01
IP : 183.89.121.28
มีผู้เข้าชม 336 ครั้งแล้ว

ต้องการเปลี่ยนวิชาเลือกเสรีที่จองไว้ 2/2558

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 4/12/2558 9:18:00
IP : 10.114.40.86

นักศึกษาติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานส่งเสริม อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ หรือโทร. 056-219100 ต่อ 1208

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้