Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 590 : อยากทราบว่าถ้าเกรดไม่ถึง 2 จะโดยรีทายไหม
50116012046
เมื่อ : 8/5/2551 13:33:33
IP : 203.113.17.148
มีผู้เข้าชม 706 ครั้งแล้ว

ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ? เท่าไหร่จึงจะโดยทาย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 10/5/2551 10:40:00
IP : 10.114.1.253

ปี 1 ต้องไม่น้อยกว่า 1.60
ปี 2 ขึ้นไปต้องไม่ต่ำกว่า 1.80 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้