Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 596 : นักศึกษาภาคกศ.บป.ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชา เพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรีที่สอง
kob
เมื่อ : 11/5/2551 15:59:19
IP : 10.114.1.253
มีผู้เข้าชม 679 ครั้งแล้ว

นักศึกษาภาคกศ.บป. ที่เริ่มเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551 และประสงค์จะใช้สิทธิ์เทียบโอนรายวิชา เพื่อเข้าศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อทำเรื่องที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา(ภาคเรียนที่ 1/2551) หากพ้นกำหนดนี้จะเสียสิทธิ์ ดังกล่าว

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้