Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5991 : ลงทะเบียนวิชาหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่
51113252049
เมื่อ : 19/3/2559 23:47:46
IP : 1.20.236.74
มีผู้เข้าชม 273 ครั้งแล้ว

เทอมที่แล้วลงทะเบียนวิชา การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 รหัสอ้างอิง 3080031 รหัสวิชา 4314902 หน่วยกิต 3(150) แล้วติด E

เทอมปัจจุบัน 2/2558 ลงทะเบียนนอกแผนวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 รหัสอ้างอิง 3080161 รหัสวิชา 4314902 หน่วยกิต 3(0 6 3) แทน เนื่องจากวิชาเดิมไม่เปิดให้ลงทะเบียน  อยากทราบว่าต้องทำการเทียบโอนหรือทำอย่างไรบ้างครับ เนื่องจากชื่อวิชาและรหัสอ้างอิงไม่ตรงตามหลักสูตรเก่า

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 21/3/2559 11:02:00
IP : 10.114.40.87

นักศึกษาทำเรื่องขอเปลี่ยนรหัสวิชาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้