Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 600 : สงสัยครับตอบที
49114512146
เมื่อ : 12/5/2551 15:03:36
IP : 118.174.136.88
มีผู้เข้าชม 694 ครั้งแล้ว

มีมีข้อสงสัยดังนี้
1. เปิดภาคเรียนที่ 1/2551 ใช้ วันที่ 2 มิถุนายม 2551 หรือเปล่าครับ
2. ลงทะเบียนนอกแผนการเรียนคืออะไรหรอครับ และทำได้เมื่อไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 12/5/2551 16:35:00
IP : 10.114.1.253

เปิดภาคเรียนที่ 1/2551 นักศึกษาภาคปกติ กศ.ยช. วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ค่ะ การลงทะเบียนนอกแผนการเรียนคือ นักศึกษาติด E ,ติด F ,ด๊อป(W) รายวิชาเรียนไว้ และนักศึกษาพิเศษต้องการเก็บรายวิชาเรียนนอกแผนการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาเร็วกว่าแผนการเรียนปกติ ยื่นคำร้องขอลงเพิ่มได้วันที่ 2 16 มิถุนายน 2551 ค่ะ และอีกกรณีหนึ่งคือนักศึกษาเข้าปี 2549 เรียนวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ครบ 14 วิชา 31 หน่วยกิต ต้องมาเขียนคำร้องขอลงเพิ่มนอกแผนการเรียนเนื่องจะไม่อนุญาติให้จองรายวิชาศึกษาทั่วไปในอินเตอร์เน็ตค่ะ(การจองวิชาศึกษาทั่วไปเฉพาะนักศึกษาปี 1 กับ ปี 2 เท่านั้นค่ะ)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้