Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6024 : ผลการเรียนตัวสุดท้าย
54113532050
เมื่อ : 27/4/2559 15:15:16
IP : 122.155.35.1
มีผู้เข้าชม 352 ครั้งแล้ว

ช่วยเช็คผลการเรียน
วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2 รหัสวิชา 4314902
นางสาวพิชญา สนิทผล รหัส 54113532050
สอบถามอาจารย์ประจำวิชาได้ส่งผลการเรียนมาแล้ว แต่กรดยังไม่ออกค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 28/4/2559 15:54:00
IP : 10.114.40.87

ผลการเรียนยังไม่ส่งมาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้