Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6025 : การลงทะเบียนขอออกฝึกสอนเทอม2 ในปี2559/1
54111596067
เมื่อ : 2/5/2559 8:28:31
IP : 106.0.210.122
มีผู้เข้าชม 351 ครั้งแล้ว

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาว สุภาวรรณ์ ประพันธ์ศรี เรียนคณะครุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ เทอมที่ผ่านมาข้าพเจ้าเพิ่งออกฝึกสอน 1 เนื่องจากยังเก็บหน่วยกิตไม่ครบจึงได้ออกฝึกล่าช้ากว่าเพื่อน 1 เทอม ดังนั้นข้าพเจ้าอยากสอบถามว่า ข้าพเจ้าจะลงทะเบียนฝึกสอนได้ช่วงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 3/5/2559 14:34:00
IP : 10.114.40.87

นักศึกษายื่นคำร้องขอเรียนนอกแผน ได้ในวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้