Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6038 : เกรดที่ทำไห้พ้นสภาพ
58114712032
เมื่อ : 15/5/2559 19:47:29
IP : 64.233.173.137
มีผู้เข้าชม 381 ครั้งแล้ว

เกรดที่ทำไห้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2เทอมรวมกันหรือเฉพาะเทอมที่คับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 16/5/2559 11:54:00
IP : 10.114.40.87

คิด 2 เทอมค่ะ สำหรับนักศึกษาปี 2558 ถ้าสิ้นเทอม 2/2558 ผลการเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.60 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้