Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6042 : ขอรับใบรับรองวุติและใบรับรองผลการเรียน
52123252029
เมื่อ : 17/5/2559 10:04:07
IP : 58.137.215.2
มีผู้เข้าชม 320 ครั้งแล้ว

พี่ครับรบกวนสอบถามการขึ้นสถานะสำเร็จการศึกษาเมื่อไหร่พอดีเกรดตัวสุดท้ายออกแล้ว
นายมงคลชัย ธารดรรัตน์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาค (กศ.บป.) รุ่นที่ 31

ตอบโดย คำตอบที่ 1
52123252029
เมื่อ : 17/5/2559 10:13:00
IP : 58.137.215.2

ผมทำเรื่องขอจบการศึกษาไว้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2559 ตอนนี้ เกรดตัวสุดท้ายออกแล้ว ผมจะไปรับ 1.ใบรับรองคุณวุฒิ 2.ใบรายงานผลการเรียน ได้ในวันไหนครับ.

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 18/5/2559 10:54:00
IP : 10.114.40.87

52123252029 นักศึกษาต้องทำเรื่องเปลี่ยนรหัสวิชา ติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
52123252029
เมื่อ : 18/5/2559 16:28:00
IP : 58.137.215.2

ครับวันเสาร์นี้ผมจะเข้าไป ติดต่อที่ทะเบียนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
52123252029
เมื่อ : 18/5/2559 16:39:00
IP : 58.137.215.2

แต่ว่ารหัสวิชา รหัสเดิมนะครับที่ผมลงทะเบียน ต่างกันที่รหัสอ้างอิง
วิชาเดิม 4314902 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2 รหัสอ้างอิง 3080031
ที่ผมลงใหม่ วิชา 4314902 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2 รหัสอ้างอิง 3080161

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้