Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6044 : ติดE
58114652107
เมื่อ : 17/5/2559 17:27:23
IP : 49.230.212.43
มีผู้เข้าชม 337 ครั้งแล้ว

ติดE กับ I ค่ะต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะ
เปิดให้ติดต่อเมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 18/5/2559 11:04:00
IP : 10.114.40.87

ติด I นักศึกษาติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน
ติด E นักศึกษาติดต่อลงเพิ่มที่กลุ่มงานส่งเสริม อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้