Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6051 : ขอรับใบTranscript
51113252049
เมื่อ : 19/5/2559 1:22:06
IP : 1.20.65.40
มีผู้เข้าชม 371 ครั้งแล้ว

ผมสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
อยากทราบว่าจะได้รับใบTranscript เมื่อไรครับ และ รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 19/5/2559 15:54:00
IP : 10.114.40.87

1. รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ค่ะ
2. รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2560 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้