Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6128 : สอบถามค่ะ
55113582045
เมื่อ : 11/7/2559 10:23:28
IP : 223.207.245.170
มีผู้เข้าชม 299 ครั้งแล้ว

ขอสอบถามคะ เงินประกัน500บาทที่จะได้คืนในวันศุกร์ที่ 15 ก.ค.นี้ ต้องไปรับเองเท่านั้นหรือฝากเพื่อนรับได้คะ พอดีวันศุกร์ที่ 15 มีธุระที่ตางจังหวัดพอดีค้ะ 
#เอกสาธารสุข รับใบทรานสคิปไปเมื่อวันที่ 8 ค่ะ#

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 13/7/2559 15:45:00
IP : 10.114.40.113

1. ถ้าไม่สามารถมารับได้ภายในวันที่กำหนด ให้ติดต่อรับด้วยตนเองที่กองคลัง ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาค่ะ
2. หากฝากบุคลคลอื่นรับแทน ต้องทำหนังสือมอบฉันทะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55113582045
เมื่อ : 15/7/2559 17:30:00
IP : 118.172.39.0

กองคลังอยู่ตรงไหนจองมหาวิทยาลัยคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
55113582045
เมื่อ : 15/7/2559 17:31:00
IP : 118.172.39.0

กองคลังอยู่ตรงไหนของมหาวิทยาลัยคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้