Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6136 : สอบถาม
56113532049
เมื่อ : 16/7/2559 7:00:40
IP : 223.207.244.109
มีผู้เข้าชม 295 ครั้งแล้ว

ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ 1.8 เเต่ ติดไอ จะโดน รี ไหม ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 21/7/2559 10:26:00
IP : 10.114.40.113

ถ้าผลการเรียนมาครบทุกวิชาแล้ว และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นเทอมที่ 2/2558 ไม่ถึง 1.80 นักศึกษาจพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้