Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6240 : ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
55122762008
เมื่อ : 14/11/2559 14:10:29
IP : 182.232.117.193
มีผู้เข้าชม 346 ครั้งแล้ว

ใบแสดงผลการศึกษา ของนักศึกษา สาขารัฐศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 34 ภาค กศ.บป. รับได้เมื่อไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 15/11/2559 9:54:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคาร 14 ชั้น 1 กลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้