Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6331 : พักการเรียน
59124752002
เมื่อ : 16/2/2560 16:12:07
IP : 1.179.198.133
มีผู้เข้าชม 319 ครั้งแล้ว

พักการเรียนพักได้ครั้งละกี่เทอมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 20/2/2560 14:47:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้