Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6355 : รับใบทรานสคริปกับใบรับรองคุณวุฒิ
55111586062
เมื่อ : 24/3/2560 8:58:25
IP : 119.76.76.150
มีผู้เข้าชม 919 ครั้งแล้ว

สอบถามเรื่องรับใบทรานสคริปกับใบรับรองคุณวุฒิของนักศึกษา ค.บ. รหัส55 ครับ
1.วันนั้นจะได้รับอะไรบ้างครับ
2.สามารถรับแทนกันได้หรือไม่
3.การแต่งกายชุดอะไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 24/3/2560 10:49:00
IP : 10.114.40.113

1. เอกสารที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ให้นักศึกษามารับ คือ ใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ
2. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินประกันของเสียหายให้กับนักศึกษา 500 บาท
3. หากรับแทนกันต้องมีใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนมอบและคนรับมอบ
4. แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ
หมายเหตุ การมารับต้องมีบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วยค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้