Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6364 : นามสกุลในระบบนักศึกษาผิด
55111566065
เมื่อ : 30/3/2560 18:19:52
IP : 110.77.181.148
มีผู้เข้าชม 300 ครั้งแล้ว

นามสกุลในระบบนักศึกษาผิด ทำให้ใบรายงานผลการเรียนผิด ใบรับรองคุณวุฒิผิดด้วย ต้องทำยังไงคะ ทำเรื่องกี่วันได้คะ เพราะต้องใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
55111566065
เมื่อ : 30/3/2560 18:27:00
IP : 110.77.181.148

ชื่อในบัตรนักศึกษาถูกค่ะ นางสาวชนากาญจน์ บุบผาสุพรรณ์ ในระบบที่ผิดคือ นางสาวชนากาญจน์ บุปผาสุพรรณ์ ค่ะ นามสกุล บ เป็น ป

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 31/3/2560 10:28:00
IP : 10.114.40.113

ตรวจสอบจากสำเนาทะเบียนบ้านที่นักศึกษายื่นแนบคำร้องขอสำเร็จมา นามสกุลเป็น บุปผาสุพรรณ์ ค่ะ ต้องยึดจากหลักฐานทางราชการออกให้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้