Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6368 : ฝากถึงผู้เกี่ยวข้อง
57122662026
เมื่อ : 2/4/2560 15:01:35
IP : 183.89.120.226
มีผู้เข้าชม 311 ครั้งแล้ว

เรียนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอความกรุณาอบรมเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 เรื่องมารยาทด้วยนะครับ ไอ้คำว่า  ไม่ได้ฟังที่พูดเหรอ?  ว่ามันสมควรพูดกับบุคคลที่มาติดต่อหรือไม่? และรบกวนช่วยทำการตกลงกับเจ้าหน้าที่คุมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ด้วยว่า ตกลงให้มารับใบวุฒิบัตรภายในกี่วัน เพราะที่ได้ยินมาจากผู้คุมสอบคือ  ทราบผลภายในเจ็ดวันพร้อมกับมารับวุฒิบัตรได้ที่สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1  จะได้ไม่ต้องให้บุคคลที่มาติดต่อเรื่องนี้ โดนเจ้าหน้าที่  ขึ้นเสียงใส่  และถูกปฏิบัติราวกับเป็นคนโง่ แบบนี้
จึงเรียนมาให้ทราบ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้