Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6369 : ใบปริญญา
56111596090
เมื่อ : 2/4/2560 20:46:32
IP : 183.89.125.44
มีผู้เข้าชม 320 ครั้งแล้ว

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้ไปรับพระราชทานปริญญาบัตร
จะติดต่ิอขอรับใบปริญญำอย่างไรคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 3/4/2560 10:58:00
IP : 10.114.40.113

ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มงานทะเบียนฯ อาคาร 14 ชั้น 1 โดยแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนในการติดต่อค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้