Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6371 : ทำเรื่องสำเร็จการศึกษาไม่ได้
56112802061
เมื่อ : 5/4/2560 13:27:39
IP : 182.232.199.93
มีผู้เข้าชม 306 ครั้งแล้ว

ทำเรื่องจบไว้ในภาคเรียนที่ 2/59 แต่พอเช็คข้อมูลสำเร็จการศึกษามันขึ้นว่าพ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียน) จึงไปติดต่อถามฝ่ายทะเบียนแต่ฝ่ายทะเบียนบอกว่าลงหัสวิชาเรียนผิดเกรดเลยไม่ออก จึงทำให้ทำเรื่องจบไม่ได้แต่เช็คเกรดแล้วเกรดก็ออกนะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 7/4/2560 14:12:00
IP : 10.114.40.113

1. นักศึกษาพ้นสภาพ เพราะนักศึกษายังไม่สำเร็จศึกษา และไม่ได้ลาพักการศึกษาในเทอม 2/2559 ไว้
2. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา เพราะตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังขาดวิชาเฉพาะด้านบังคับอีก 2 หน่วยกิต
3. ส่วนวิชาที่นักศึกษาแจ้งว่าผลการเรียนออกแล้วนั้น นักศึกษาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนฯ อาาคาร 14 ชั้น 1 เพื่อทำเรื่องขอเปลี่ยนรหัสวิชาด้วยค่ะ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-219100 ต่อ 1204

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้