Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6372 : ติดE
58114652107
เมื่อ : 6/4/2560 16:29:05
IP : 182.232.19.38
มีผู้เข้าชม 368 ครั้งแล้ว

จะลงเรียนวิชาที่ติดE ได้เมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 7/4/2560 14:12:00
IP : 10.114.40.113

สอบถามที่กลุ่มงานส่งเสริมค่ะ หรือโทร.056-219100 ต่อ 1208

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 7/4/2560 14:20:00
IP : 10.114.40.93

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันที่ 3 ก.ค. 2560 นักศึกษาติดต่อขอลงเพิ่มรายวิชากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้