Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6381 : เกรด
58112662071
เมื่อ : 27/4/2560 19:26:05
IP : 1.20.140.115
มีผู้เข้าชม 428 ครั้งแล้ว

เกรดเทอม 2/2559 ต้องผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ค่ะ (ปี 2 )

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 28/4/2560 9:08:00
IP : 10.114.40.113

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559 ต้องไม่ต่ำกว่า 1.80 ค่ะ นักศึกษาจึงจะไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้