Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6453 : ใบรับรอง
56112692102
เมื่อ : 10/7/2560 9:52:26
IP : 58.10.183.171
มีผู้เข้าชม 266 ครั้งแล้ว

วันที่ 13 กรกฎาคม นี้ สามารถรับใบรับรองวุฒิได้เลย หรือต้องทำเรื่องขอด้วยครับ และใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตสามารถรับคืนได้เลยไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 12/7/2560 10:13:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้เลยค่ะ ไม่ต้องยื่นขอ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้