Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6456 : ใบทรานสคริปต์, ใบรับรองคุณวุฒิ และเงินรับรองของเสียหาย
56113582058
เมื่อ : 11/7/2560 18:47:22
IP : 182.53.28.158
มีผู้เข้าชม 316 ครั้งแล้ว

ใบทรานสคริปต์,
ใบรับรองคุณวุฒิ และเงินรับรองของเสียหาย
สามารถฝากเพื่อนไปรับได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 12/7/2560 10:30:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาต้องทำใบมอบฉันทะ ในกรณีที่ต้องการให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน โดยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ แนบมากับใบมอบฉันทะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้