Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6470 : อยากทราบเกรด
57122502050
เมื่อ : 1/8/2560 9:07:14
IP : 119.46.176.222
มีผู้เข้าชม 269 ครั้งแล้ว

แก้เกรด E แล้วทำไมเกรดยังไม่เปลี่ยน เป็นเพราะอะไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 3/8/2560 11:46:00
IP : 10.114.40.113

กรณีที่นักศึกษาสอบตกและต้องลงเรียนซ้ำ จะต้องนำหน่วยกิตที่สอบตกและลงเรียนซ้ำมาใช้ในการหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนั้นรายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนเป็น E ยังต้องคงอยู่ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้