Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6494 : ขอสำเร็จการศึกษา
57115232023
เมื่อ : 22/9/2560 15:12:13
IP : 171.97.75.137
มีผู้เข้าชม 238 ครั้งแล้ว

ถ้าจะจบภายในเทอม 2/2560 ต้องทำเรื่องเทอมนี้หรือเทอมหน้าคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 2/10/2560 8:49:00
IP : 10.114.40.113

หากนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกสอน และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนที่ 2/2560 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเทอม 1/2560 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้