Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6504 : หมดสิทธิ์สอบ
58112742001
เมื่อ : 7/10/2560 14:01:50
IP : 101.108.95.94
มีผู้เข้าชม 203 ครั้งแล้ว

หมดสิทธิสอบต้องทำไงค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 8/10/2560 10:37:00
IP : 10.114.40.113

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น E ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นใหม่ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้