Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6521 : การลงทะเบียนเรียน
55111586083
เมื่อ : 20/10/2560 15:32:01
IP : 125.24.254.231
มีผู้เข้าชม 291 ครั้งแล้ว

ถ้าฝึกประสบการณ์ครบทั้งฝึก 1,ฝึก2 แล้วสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาที่ยังไม่ครบตามหน่วยกิจที่กำหนดได้หรือปล่าวค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 25/10/2560 13:20:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาติดต่อที่กลุ่มงานส่งเสริม อาคาร 14 ชั้น 1 ค่ะ หรือโทร.056-219100 ต่อ 1208

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้