Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6527 : การรับใบรับรองวุฒิ
56112802061
เมื่อ : 31/10/2560 7:58:46
IP : 27.55.39.188
มีผู้เข้าชม 250 ครั้งแล้ว

รับใบรับรองวุฒิเราต้องไปรับด้วยตัวเองไหมค่ะ
ถ้าต้องไปรับที่ไหน เมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 7/11/2560 14:09:00
IP : 10.114.40.113

ติดต่อรับด้วยตนเองค่ะ หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ สามารถทำการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทนได้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้