Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6529 : ลงทะเบียนเรียนเพิ่มของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/59 และ 2/59 ที่ติด E และดร็อปไว้คะ
57115212038
เมื่อ : 31/10/2560 17:02:54
IP : 124.122.158.165
มีผู้เข้าชม 284 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/59 และ 2/59 ที่ติด E และดร็อปไว้คะ จะสามารถลงเป็นปีการศึกษาของ 2/60
ได้ในวันที่เท่าไรคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 7/11/2560 14:06:00
IP : 10.114.40.113

นักศึกษาติดต่อได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ อาคาร 14 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้