Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6532 : ลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
58114742190
เมื่อ : 8/11/2560 0:33:55
IP : 1.47.72.91
มีผู้เข้าชม 236 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม ของเทอม1 ค่ะ จะพ้นสภาพไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 13/11/2560 16:11:00
IP : 10.114.40.113

หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้