Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6536 : เกรดไม่ออก
56122742017
เมื่อ : 10/11/2560 9:59:36
IP : 223.207.245.60
มีผู้เข้าชม 289 ครั้งแล้ว

เกรดไม่ออก แต่คนในกลุ่มออกแล้ว เราลงทะเบียนครบชำระ
เงินครบ ทำเรื่องจบแล้วจะมีปัญหาเปล่า

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 13/11/2560 16:08:00
IP : 10.114.40.113

วิชาอะไรคะ นักศึกษาแจ้งเพิ่มเติมเพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบให้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56122742017
เมื่อ : 14/11/2560 8:08:00
IP : 223.207.245.165

วิจัยเชิงปริมาณ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 14/11/2560 10:08:00
IP : 10.114.40.113

คณะยังไม่ส่งต้นฉบับผลการเรียนวิชานี้มาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้