Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6544 : เปลี่ยนรหัสข้อมูลส่วนตัว
60112762078
เมื่อ : 14/11/2560 11:08:58
IP : 223.207.241.30
มีผู้เข้าชม 297 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าจะทำการเปลี่ยนรหัสได้อย่างไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 15/11/2560 9:11:00
IP : 10.114.40.113

กรณีนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้นักศึกษาติดต่อ-สอบถาม ได้ที่อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ะ หรือโทร. 056-219100 ต่อ 1501

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้